Projekt:Utvecklingsstöd 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2022 >>
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Hjälp oss med utvecklingsarbetet. Är du utvecklare och vill hjälpa till med någon av önskningarna från önskelistan eller något av våra andra utvecklingsmål? Hör av dig!
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Projektet fokuserar på att ge utvecklingsstöd till den svenska volontärgemenskapen genom att lösa tekniska problem som de specifikt har bett föreningen att arbeta med. Från 2021 och framåt kommer projektet också att äga alla de verktyg som tidigare har utvecklats inom nu avslutade projekt.

2021: Eftersom engagemanget från gemenskapen gällande våra önskelistor har varit begränsat kommer vi i år att undersöka andra sätt att identifiera tekniska behov från gemenskapen som vi bör arbeta med. Den rutin för underhåll av mjukvara som utarbetades år 2020 kommer också att utökas för att ge en tydligare översikt (som kan utvecklas kontinuerligt) över vilka verktyg vi för närvarande stöder, inklusive hur länge och på vilken nivå. Dessa insatser kommer på ett direkt sätt gynna utvecklingen av en tematiskt hubb.

Tidplan

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Development-Support-2021

Februari Projektuppstart 2021 och projektutvärdering 2020 1,5 André, med stöd av Alicia, Kalle, Sebastian T274637
Februari-maj Stäm av underhållsrutin med gemenskap etc. 3 André, med stöd av Alicia, Kalle, Sebastian Stäm av den underhållsrutin som togs fram med Wikigemenskapen, och relevanta andra aktörer i Wikimediarörelsen. Förankra rutinen hos kansliet, då den kan påverkar projekt som inte är av teknisk natur.

Ta utifrån feedbacken fram i en skarp version som kan antas.

T204528
Maj Inventera samtliga tjänster som omfattas av underhållsrutinen 1 André, med stöd av Alicia, Kalle, Sebastian Inventera samtliga tjänster som omfattas av underhållsrutinen samt deras nivå enligt den.

Publicera på lämplig plats och ta fram en rutin för att hålla listan uppdaterad.

Kommunicera ut till gemenskapen vad som finns i listan och vad som kanske är på väg ut.

OBS! Inventeringen tar inte de faktiska besluten kring om något stängs ner.

T274893
Maj Identifiera andra sätt att identifiera tekniska behov från gemenskapen 2 André, med stöd av Alicia, Kalle, Sebastian Likt tidigare är dessa speciellt inriktade på svenskspråkiga/Sverigebaserade gemenskaper. T274892
Augusti-december Uppdatera eller vidareutveckla de önskningar vi arbetade med tidigare år. 10 Sebastian


Samarbetspartners

Se även

Projektdata

Projekt nr. 215102 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 75000
Interna mål
  • G.1.3 - 1/1 tekniskt projekt implementeras på Wikipedia.
Slutrapport/utvärdering Slutrapport 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2021-08-27 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
  • Inga aktiviteter.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
  • Projektuppstart
  • Plan kring utvärdering av underhållsrutin
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen