Verksamhetsberättelse 2019/Fail fest: Crowdsourcing-kampanjer kämpar med att locka deltagare

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2019

I denna Fail Fest beskriver vi våra utmaningar och insikter kopplade till att organisera två olika crowdsourcingkampanjer där vi riktat oss särskilt mot personer som arbetar på GLAM-institutioner. Vi genomförde de två kampanjerna parallellt. Den ena fokuserade på Wikidata där personalen skulle lyfta fram sin egen kulturinstitution, och den andra på Wikipedia och handlade om mer generella källbidrag.

FindingGLAMs-kampanjen

En stor del av projektet FindingGLAMs är kampanjen FindingGLAMs, som går ut på att fylla ut luckorna i befintliga dataset. Vi riktar oss särskilt mot nya deltagare, med fokus på personal i GLAM-sektorn, för att de sitter inne på relevant och uppdaterad kunskap. Vi utvecklar Monumental-GLAM, ett användarvänligt verktyg för att redigera Wikidata, som vi planerar att använda i vår globala crowdsourcingkampanj i oktober 2019 (se Story: Att utveckla användarvänliga verktyg för att samla in GLAM-data för mer information). För att testa Monumental och lära oss mer om hur nybörjare upplever Wikidata genomförde vi en liten lokal kampanj. Den fokuserade på bibliotek och riktade särskilt in sig på bibliotekspersonal i Sverige.

Vi fick bara fyra nya konton som bidrog, vilket var en besvikelse, om än inte särskilt förvånande. Vi är medvetna om att Wikidata är svårt att sälja in till icke-wikimedianer, eftersom fördelarna med att bidra till en databas av GLAM-institutioner är mer abstrakt än att skriva en väl källbelagd Wikipediaartikel. Trots allt är ju Wikipedia en välanvänd resurs med en bred och mångfacetterad användarskara, medan Wikidata av naturliga skäl drar till sig en mer specificerad publik. Å andra sidan hade vi förberett kampanjen väl genom att lyfta den i våra sociala medier såsom Facebook och Twitter, och genom att skriva om den på vår blogg. Vi ådrog oss också uppmärksamheten från Svensk biblioteksförening och publicerade en gästkrönika på deras hemsida.

Dessa utmaningar gav oss en värdefull insikt: att attrahera icke-wikimedianer till Wikidata är svårt! Vi har hört röster från GLAM-personal världen över som har upptäckt Wikidata och insett dess potential, men detta är en jämförelsevis liten grupp. Vår huvudsakliga målgrupp bestående av bibliotekarier, arkivarier och museipersonal behöver välproducerat och enkelt tillgängligt material för att förstå vad Wikidata är och varför det är relevant och värdefullt för kulturarvsinstitutioner. Behovet av att utveckla verktyg för att underlätta redigeringar på Wikidata blev uppenbart.

Inför den globala kampanjen kommer vi att samarbeta med andra lokala Wikimediaorganisationer som har lättare att nå ut till lokala GLAM-institutioner och volontärer, och förhoppningsvis har enklare att kommunicera ut budskapet om att bidra till Wikidata.

#1lib1ref-kampanjen

Den andra kampanjen vi genomförde var #1lib1ref, där vi bjöd in bibliotekarier från hela världen att delta genom att lägga till källor till Wikipediaartiklar. Problemet i det här fallet är att “hela världen” inte tycks inkludera Sverige.

I flera år har vi försökt väcka uppmärksamhet bland bibliotekarier under de januariveckor kampanjen pågår, och i år även i maj. Vi vill få dessa personer att samarbeta med oss, men vi har så här långt knappt uppnått ett mätbart resultat. Vi har översatt Metawiki-sidor, vi har bjudit på frukost, vi har anordnat Hangouts-möten, vi har skrivit manualer, vi har annonserat i nyhetsbrev och tidskrifter och vi har till och med startat ett flerårigt projekt där vi ska utbilda bibliotekarier i digital kunskap i allmänhet och Wikipedia i synnerhet, så här långt utan resultat.

Där andra gemenskaper rapporterar rekord efter rekord och märkbara förbättringar, samt en stor andel av nya användare som stannar kvar på Wikipedia, har vi bara några få deltagare varje år. De flesta av dem är dessutom mångårigt aktiva wikipedianer som kommer ihåg att använda hashtagen under just de veckorna till sina ordinarie redigeringar.

Under hösten bygger vi dock en ny lärplattform för bibliotekarier, och under vintern kommer vi att genomföra en turné för att visa upp verktyget. Med det ger vi #1lib1ref en ny chans. Vi har inte gett upp än, och har fortfarande mycket kvar att bevisa.