Verksamhetsberättelse 2019/Story: Ge samarbetspartner tillgång till verktyg och kunskap, för att de ska kunna bidra till Wikidata

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2019

I denna story beskriver vi de gemensamma insatserna hos oss samt en utvecklare hos en partnerorganisation, för att kunna leverera stora mängder värdefull data till Wikimediaplattformarna som en del av ett innehållssamarbete. Vi beskriver också värdet av dessa erfarenheter för våra framtida prioriteringar.

SMHI efterfrågade vår hjälp med att ladda upp data om kustvattenförekomster till Wikidata. Vi har tidigare samarbetat kring data om insjöar, men den här gången var projektet större: de ville också sprida material på svenskspråkiga Wikipedia genom att dels skriva artiklar om vattenhantering och dels implementera en faktamall som vi designat, för att visa datan.

Speciellt för just detta samarbete var uppdelningen av det tekniska arbetet mellan oss och SMHI. Snarare än att leverera rådata till oss så att vi kunde processa det och ladda upp det till Wikidata, så tog SHMI:s inhouse-utvecklare initiativet att lära sig om och arbeta direkt med Wikidata. Vår roll blev alltså att ge guidning och goda råd genom hela processen, från hur Wikidata-objekt utformas till hur QuickStatements används för att ladda upp datan.

Vi ser två stora fördelar med detta arbetssätt: för det första fick vår samarbetspartner ny kunskap, som även går att översätta till andra verktyg och situationer. Detta kommer göra att de kan fortsätta arbeta med Wikidata på egen hand, och samtidigt signalera till andra organisationer att Wikimediaplattformarna är viktiga och värdefulla att lära sig.

För det andra sparade vi både tid och resurser genom att våra egna utvecklare inte behövde arbeta direkt med avancerad och specialiserad data. De personer som kan området bäst var de som tog besluten om hur datan skulle omvandlas till Wikidata-modellen, vilket minskade risken för fel. Detta sätt att samarbeta kändes väldigt naturligt, eftersom det var smidigare att en expert på miljödata lärde sig om Wikidata (överförbar kunskap) än att våra utvecklare skulle lära sig om hantering av kustvatten (specifik kunskap). Wikidata är kanske inte den enklaste plattformen för nybörjare – särskilt inte för nybörjare som har en väldigt specifik idé om vad de skulle vilja göra. Experter inom Wikidata har lärt sig genom att observera, läsa diskussionssidor, interagera med andra och redigera inom olika intresseområden, snarare än genom att läsa dokumentation. Vår samarbetsmodell – alltså att ge stöd och behovsanpassad information till samarbetspartens utvecklare – sänkte markant trösklarna för dem att börja redigera och att nå sina mål. Vi kommer att fortsätta utveckla planer för hur vi kan erbjuda denna typ av utbildning på ett mer strukturerat sätt framöver, och kanske även utveckla något slags certifieringssystem.

Viktigt att notera är att detta har gett oss insikt kring var flaskhalsar uppstår och var riktade insatser kan hjälpa våra innehållsägande partners att uppnå mer, till mindre kostnad.