Verksamhetsberättelse 2019/Story: Hur vi kan arbeta med problematisk data på Wikimedias plattformar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2019

I den här Storyn fokuserar vi på hur vi kan arbeta tillsammans på Wikimedias plattformar med material som kan upplevas problematiskt.

Hur ska gallerier, arkiv, museer, bibliotek och andra kulturarvsinstitutioner hantera data och information i sina samlingar som kan upplevas som stötande, provocerande eller rasistisk?

Dokumentationen och den data som beskriver samlingarna kan liknas vid tidskapslar från förr i tiden och kan ibland ses som problematiska. När samlingar digitaliseras kan det vara ett bra tillfälle att uppdatera materialet med en mer tidsenlig och relevant information. Genom fria licenser och möjligheter att lägga till information genom crowdsourcing kan data förbättras över tid. Den metadata som har förbättrats, till exempel genom översättningar till flera språk, kan sedan återföras till institutionerna.

Projektet har undersökt hur problematiska samlingar från till exempel arkiv, museer och andra kulturarvsinstitutioner kan införlivas och publiceras på våra öppna plattformar.

Wikimedia kan spela en betydande och aktiv roll som en neutral plats för denna typ av utveckling. Det är flera frågeställningar som institutioner ställs inför när de börjar arbeta med problematiskt material. Vår styrka är att vi är transparenta, öppna och samarbetar redan med flera stora institutioner och blir på så sätt en nod som samlar erfarenheter inom detta område.

I samband med projektet publicerades en rapport i samarbete med Riksantikvarieämbetet som ger förslag på hur arbetet med problematisk data kan utvecklas vidare.