Verksamhetsberättelse 2019/Story: Att utveckla användarvänliga verktyg för att samla in GLAM-data

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2019

I den här Storyn fokuserar vi på möjligheterna med specialverktyg för datainsamlingskampanjer och på hur viktigt det är att engagera världens GLAM-institutioner i att samla in data. Detta utgör en del i ett större strategiskt initiativ som handlar om att skapa en resurs som Wikimediarörelsen kan använda till att designa och inleda nya GLAM-partnerskap, i synnerhet inom projekt som kräver många internationella partners.

En stor del av FindingGLAMs var att samla in data om GLAM-institutioner från volontärer och personer som är yrkesverksamma inom GLAM (eftersom de har den mest uppdaterade informationen). För att göra det både effektivt och enkelt för icke-wikimedianer valde vi att bygga ett verktyg som hjälper dem att sätta igång så snabbt som möjligt, utan att behöva lära sig om Wikidata. Verktyget, Monumental-GLAM, är en fortsättning av Monumental (som skapades för att visa data om kulturarvsobjekt) och är utvecklat av Paweł Marynowski. Den största skillnaden gentemot det ursprungliga verktyget är att Monumental-GLAM inte bara visar data, utan även gör det möjligt att redigera informationen direkt i verktyget, utan att behöva gå till Wikidata. Detta innebär en avsevärd sänkning av tröskeln att börja bidra.

Den första fungerande versionen av Monumental-GLAM var tillgänglig lagom i tid till den svenska crowdsourcingkampanjen i maj 2019. Den fokuserade på data om bibliotek. Detta sammanföll också i tid med Wikimedia Hackathon i Prag, Tjeckien, vilket gav oss en möjlighet att dela verktyget med en större Wikimediapublik och be om återkoppling. Vi fick se människor testa verktyget och prata om deras erfarenheter, vilket var inspirerande och motiverande.

I ett större perspektiv inspirerade Monumental-GLAM till diskussioner om de existerande verktygen på Wikidata och om hur vi bäst kan uppmuntra icke-wikimedianer att börja redigera. Många håller med om att det finns behov av verktyg som kringgår Wikidatas gränssnitt och låter användaren fokusera på det allra viktigaste: innehållet. Vi är övertygade om att det behöver finnas fler än ett sätt att redigera WIkidata, på samma sätt som att olika användare har olika bakgrunder, behov och förväntningar. Det här verktyget skapar möjlighet att undersöka hur man kan hjälpa nya bidragsgivare att komma igång och vi hoppas att de lösningar som utvecklades inom projektet kan ge lärdomar och återanvändas i framtiden.

Verktyget kunde av flera anledningar inte byggas färdigt i tid, varför vi fick senarelägga kampanjen. Utvecklingsarbetet avbröts till slut och kampanjen bytte fokus till att engagera den befintliga Wikimediagemenskapen. Vi hoppades kunna uppmuntra wikimedianer som intresserar sig för GLAM-institutioner men som kanske inte är bekväma med Wikidata att börja redigera, särskilt i områden med dålig täckning av kulturarvsinstitutioner på Wikidata. Speciellt områden utanför Europa och Nordamerika.

Vi hoppas att det data som vi har samlat in genom massuppladdningar och kampanjen kommer att stödja vårt mål att göra det lättare för Wikimediaorganisationer att identifiera potentiella GLAM-partners för att möjliggöra nya, givande projekt. Att kunna samla in data om världens GLAM-institutioner – vilket vårt verktyg och vår kampanj bidrar till – är något som fortfarande saknas i den digitala infrastrukturen för kunskap.