Verksamhetsberättelse 2019/Story: Påverkan av framtida EU-finansiering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2019

I den här Storyn beskriver vi den möjlighet vi fick att vara med och påverka framtida utlysningar från EU om flera miljarder euro genom programmen Horizon Europe och Digital Europe. Deltagande i flera workshops kommer förhoppningsvis att bidra till ökad finansiering för projekt som bidrar till fri kunskap.

I slutet av 2019 fick en anställd på Wikimedia Sverige en personlig inbjudan att delta vid en första, och senare en andra, workshop i Bryssel, där experter på digitalt kulturarv träffades för att ta fram ett antal kriterier för Horizon Europe och Digital Europe, två program på EU-nivå för finansiering. Horizon Europe kommer att ha en budget på 100 miljarder euro och Digital Europe på 9,2 miljarder euro. Som enda representant från civilsamhället var deltagande högprioriterat.

Under mötet tryckte vi huvudsakligen på följande punkter: öppen tillgång som ett formellt krav för all forskning framtagen med offentliga medel, vikten av att mjukvara utvecklad med EU-medel alltid ska vara FOSS (free and open source software), vikten av att tillåta och främja deltagande från civilsamhället i utlysningar och behovet av att stödja insatser för att öka mångspråkigheten och tillgängligheten i de europeiska digitaliseringsinsatserna (områden där Wikimediarörelsen investerat stora resurser). Diskussionerna rörde också Europeanas framtid och hur vi koordinerar digitalisering över Europa; i det sammanhanget kan FindingGLAMs, Wikidata och volontärernas intensiva arbete nämnas. Dessa inspel togs väl emot och efter det första mötet bjöd teamet på kommissionen in oss till ett andra möte. Vid det andra mötet bad de om att under 2020 få ha ett möte enbart med oss, det vill säga utan några andra närvarande organisationer, för att identifiera vägar framåt tillsammans och bättre förstå våra ståndpunkter.