Verksamhetsberättelse 2019/Story: Att arbeta tillsammans för en bättre värld

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2019

I den här Storyn beskriver vi hur vi använde konferensen Wikimania och dess tema för att nå ut till en ny del av samhället, och vad det kan leda till i framtiden.

Genom Wikimanias tema, “Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de globala målen”, ville vi synliggöra och lyfta sambandet mellan Wikimediarörelsen och fri kunskap å ena sidan, och hållbar utveckling, inklusive social och ekonomisk utveckling, å andra sidan. Detta var ett sätt att initiera ett samtal internt i Wikimediarörelsen, och även ett sätt att sprida kunskap om oss själva och vårt arbete till andra samhällssektorer. Förhoppningen var att detta skulle leda till en bredare kännedom om oss hos potentiella samarbetspartners i nya delar av samhället och hjälpa oss nå ut med slutsatser och insikter från Wikimania samt inleda nya samarbeten med organisationer som arbetar med hållbar utveckling.

För att uppnå dessa mål kontaktade vi alla organisationer vi kunde hitta som sysslar med internationellt bistånd för att inleda samtal inför Wikimania. Efter konferensen följde vi upp dessa kontakter med personliga inbjudningar till ett toppmöte om Wikipedia, fri kunskap och hållbar utveckling. I arrangemanget deltog representanter för ideella organisationer och institutioner med en mängd olika perspektiv och erfarenheter av hållbar utveckling, exempelvis genom fredsbevarande insatser, hälsa, hållbar miljö, HBTQ och mångfald, flyktingrätt och mänskliga rättigheter, bara för att nämna några. Det fanns två mål med detta arrangemang: dels att skapa kännedom och intresse kring Wikimedias plattformar som möjligt verktyg för att sprida kunskap och fakta kopplat till hållbar utveckling, och dels att skapa ett nätverk och ett samtal mellan personer som sysslar med hållbar utveckling och som också är intresserade av och har en förståelse för fri kunskap och dess betydelse för jämlik kunskap och en hållbar värld.

Detta möte ledde i sin tur till flera förfrågningar om enskilda möten om framtida partnerskap och samarbeten. Vi blev kontaktade av och bokade in ett möte med verksamhetschefen för RFSL och UNHCR:s nordiska generalsekreterare. Flera av organisationerna påbörjade även samtal om projekt de bedriver som överlappar varandra, och insåg att detta är ett arbete som bäst görs gemensamt. Detta öppnar också upp för många intressanta möjligheter framöver, om Wikimedia Sverige kan fungera som plattform som initierar samarbeten utifrån olika perspektiv men som har samma mål: en hållbar värld där fri kunskap är en av grundbultarna.

WikiGap är ett koncept som fungerar bra som isbrytare för att prata vidare om samarbeten och nätverk: att identifiera informationsluckor och sedan använda Wikipedia för att fylla luckorna var ett koncept som många ideella organisationer lätt kunde relatera till.

För oss finns det ett egenvärde i att hitta ingångar till att arbeta med internationellt bistånd och hållbar utveckling, eftersom vi tror att Wikimediaplattformarna och rörelsen som arbetar för fri kunskap har stor, och ofta outnyttjad potential i arbetet för en bättre värld. Det här konkreta exemplet är också ett sätt för oss att utforska hur vi kan nå ut till nya sektorer i samhället, vilket vi vill fokusera ännu mer på i framtiden. Vi tror att det kan ha en positiv inverkan både på Wikimedia och samhället i stort att samarbeta med andra delar av civilsamhället. Även om detta är ett relativt nytt område för Wikimedia Sverige tror vi att erfarenheterna från att arbeta med biståndssektorn gör att vi kan skala upp vårt arbete kommande år.