Verksamhetsberättelse 2019/Story: Globalt stöd till partnerskap för innehåll och kulturarv

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2019

I den här Storyn beskriver vi vårt arbete med att stödja andra Wikimediaorganisationer globalt till att göra mer (både kvantitativt och kvalitativt) vad gäller partnerskap för innehåll och stöd till kulturarvet.

Under de senaste åren har Wikimedia Sverige drivit en rad projekt och initiativ där målet har varit att förbättra arbetet med partnerskap för innehåll och stöd till kulturarv internationellt, och inte bara inom Sveriges gränser. Detta arbete har ökat markant under de två senaste åren.

Vi har samlat information om byggt kulturarv runtom i världen; vi har stöttat kunskapsutbyte mellan GLAMwiki-koordinatorer; vi har finansierat hälften av det Wikimediarelaterade arbete som har genomförts på Unesco; och allra senast har vi arbetat för att samla information om världens GLAM-institutioner. Vi har också experimenterat med, och skrivit fallstudier om, olika aspekter kring partnerskap för innehåll. Det har handlat om hur man laddar upp och knyter samman visuellt material med ljudfiler, hur man hanterar rasistiskt eller på annat vis problematiskt innehåll i GLAM-samlingar och hur man laddar upp och kopplar samman arkiv- eller biblioteksmaterial på Wikisource, Wikidata och Wikipedia.

Under stora delar av detta arbete har vi arbetat tillsammans med andra Wikimediaorganisationer liksom med Wikimedia Foundation. Vi har nu inlett en process med att utveckla ett gemensamt initiativ tillsammans med Wikimedia Foundation, för att undersöka hur vi kan stödja rörelsen med verktyg för partnerskap och hur Wikimedia Sverige skulle kunna bli en internationell stödstruktur för rörelsen när det kommer till partnerskap för innehåll och kulturarv. Vi tror att Wikimedia Sveriges erfarenhet inom det här området, tillsammans med planerade studier, ger oss en bra utgångspunkt för att kunna identifiera vilka verktyg och metoder som behöver utvecklas under de kommande åren. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med Wikimedia Foundation och Wikimediaorganisationer och -volontärer från hela världen.