Verksamhetsberättelse 2019/Fail fest: Uppladdning av samarbetspartners medieinnehåll

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tillgång
2019

I denna Fail Fest beskrivs våra utmaningar och insikter kopplat till att ladda upp och arbeta med medieinnehåll, såsom ljudfiler, till Wikimediaplattformarna. Detta har visat sig vara en utmaning, och vi har identifierat ett antal områden som behöver utvecklas för att minska svårigheterna i framtiden.

Tillsammans med Statens musikverk undersökte vi hur vi på bästa sätt kan arbeta med olika typer av material på Wikimedia Commons. De flesta filerna på Wikimedia Commons är bilder – fotografier, målningar och liknande – och detta är även de mediatyper som många GLAM-institutioner tillgängliggör. Den här gången arbetade vi istället med digitaliserade inspelningar av musik. Ljud är ett värdefullt arkivmaterial, och vi ville undersöka hur väl anpassat Wikimedia Commons är för att tillgängliggöra detta till en vid publik. Utöver musikfilerna, mottog vi även visuella dokument, såsom musikskrifter, och broschyrer som på olika sätt hörde samman med inspelningarna. Vi ville därför synliggöra dessa kopplingar på Wikimedia Commons för att göra det enklare för användare att sätta dem i samma kontext.

Till viss del inspirerades vårt arbete av utvecklingen av Structured Data on Commons (SDC). Detta verktyg har potential att revolutionera både hur de som laddar upp och de som använder Wikimedia Commons agerar. Det visade sig dock snabbt att SDC i dagsläget inte har funktionerna för att arbeta med ljud och musik.

Denna besvikelse stannade inte vid SDC. Vi insåg att infrastrukturen för att arbeta med ljudfiler generellt saknas. Det blev tydligt att funktionerna för ljud inte var lika välutvecklade som infrastrukturen för att ladda upp bilder. Givetvis utgår detta problem ifrån att det är betydligt färre användare som är intresserade av att ladda upp och arbeta med ljud. Detta blev extra tydligt när vi försökte lyfta värdet av de inskannade notblad som fanns bland de dokument som Statens musikverk delade med oss. Denna typ av dokument innehåller ljud nedskrivet i ett särskilt alfabet, så att en musiker kan spela upp det. Vi insåg att det finns tekniska lösningar för att omformatera dessa dokument till ett för datorer läsbart språk (besläktat med OCR för skannade texter), där ett sådant exempel är Lilypond, och det har gjorts försök att inkludera den här sortens strukturerad musikdata på Wikimedia Commons och Wikidata. Men trots långa gemenskapsdiskussioner lyckades vi inte hitta varken användarvänlig infrastruktur eller ett enkelt sätt att genomföra processen.

Wikimedia Commons har enorm potential för GLAM-institutioner, men att dela annat material än bilder är idag inte lätt. Detta beror på att färre medlemmar av gemenskapen är intresserade av den här typen av arbete. Därför kunde vi inte dra full nytta av potentialen hos ljudfilerna den aktuella GLAM-institutionen delade. Denna kunskap har dock gjort att vi vill utforska området vidare, särskilt allteftersom SDC fortsätter utvecklas. VI kommer att fortsätta undersöka behoven och se om detta kan vara ett område där våra utvecklare kan göra en värdefull insats.