Projekt 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020

På denna sida hittar du alla projekt som genomförs under 2021. För att se hur väl vi uppfyller verksamhetsplanen är det enklast att titta på sidan Ledningsrapport 2021.

3000 Tillgång

3100 Öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material

Projekt nr. 213103 Ansvarig Josefine
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 150000
Interna mål
 • T.1.2 - 35/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - 10/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 4/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 120/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.


Projekt nr. 213120 Ansvarig Tore
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 50000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 25/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 40/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.2b - Uppdatera 12/12 int. nyhetsbrev på månadsbasis.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.


Projekt nr. 193122 Ansvarig Tore
Projektstart 2019-01-01 Projektslut 2021-06-30
Finansiär Budget
Kulturbryggan 500 000 
FDC 50 000 
Total: 550 000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.3.1a - Sprid finansiering. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-01-18 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Uppladdningar till Wikimedia Commons fortsätter – Free music on Wikipedia.
 • Fått fil från Levande musikarv med 6500 verk.
 • Modellering av Carl Michael Bellman och Fredmans epistlar + Alice Tegnér och Sjung med oss! fortsätter.
 • Arbetet med att få till en nyinspelning fortsätter.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 2 nya resurser.
 • T.2.2b - 2 nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
 • M.3.1a - Finansiering har bredats.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Uppladdningar och planering för nyinspelning fortsätter.
 • Arbetsträffar för modellering och struktur på Wikidata fortsätter.
 • Planera fortsättning på projektet för sex månader.

Svårt att få intresse att dela med sig av nyinspelad musik under fri licens. Covid-19 gör att vi också måste säkerställa säker inspelning om det skulle bli aktuellt.

Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen Kommer att undersöka om projektet kan förlängas i kalendertid.


Projekt nr. 213123 Ansvarig André
Projektstart Projektslut
Finansiär Budget
RAÄ 205121
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar.


Projekt nr. 213128 Ansvarig Josefine
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
Uppdrag 20000
Interna mål
 • T.1.2 - 15/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.

3200 Ökad användning av fria licenser

Projekt nr. 213202 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
Donationer 110000
Interna mål
 • T.2.1 - 10/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 3/10 nya evenemang.
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang.

4000 Användning

4100 Öka förtroende och användning

Projekt nr. 214101 Ansvarig Josefine
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 100000
Interna mål
 • T.1.3 - 1/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • A.1.2 - Tydliga mätmetoder tas fram för olika gruppers användning.


Projekt nr. 214104 Ansvarig André
Projektstart Projektslut
Finansiär Budget
Trackuback/Vinnova 75000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.2.2b - 1/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.

4200 Öka användbarheten

Projekt nr. 214202 Ansvarig Josefine
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 20000
Interna mål
 • A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran.


Projekt nr. 214204 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 30000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 15/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 5/365 unika underrepresenterade användare.


Projekt nr. 214205 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 125000
Interna mål
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 15/365 unika underrepresenterade användare.

5000 Gemenskapen

5100 Stödja gemenskapen

Projekt nr. 215101 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 260819
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 1/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 2/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 2/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.1.1a - Stöd ges vid 365/365 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd ges till minst 100/100 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd 75/75 återkommande träffar för wikimedianer
 • G.2.1 - Redigering från 20/365 unika underrepresenterade användare.


Projekt nr. 215102 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 75000
Interna mål
 • G.1.3 - 1/1 tekniskt projekt implementeras på Wikipedia.

5200 Inkluderande klimat

Projekt nr. 215202 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 175000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 4/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.2.1 - 5/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 2/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 2/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 50/365 unika underrepresenterade användare.


Projekt nr. 215203 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 50000
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.2.2b - 3/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • G.2.1 - Redigering från 600/365 unika underrepresenterade användare.

6000 Möjliggörande

6100 Föreningen ska vara kompetent

Projekt nr. 216101 Ansvarig John
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 75000
Interna mål
 • M.1a - Styrelseutbildning för 9/9 stycken.
 • M.1b - Kansliutbildning för 10/12 stycken.

6200 Föreningens arbete ska vara transparent

Projekt nr. 216201 Ansvarig John
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 35000
Interna mål
 • M.2a - Delta på 1/5 int. Wikimedia-evenemang.

6300 Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet

Projekt nr. 216301 Ansvarig Eric
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 250000
Interna mål
 • M.3.1c - 30% fler frivilliga (125/125 stycken).


Projekt nr. 216302 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2021-12-31
Finansiär Budget
FDC 30000
Interna mål
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 1/10 nya evenemang.